HACCP - jak prawidłowo wypełnić kartę kontroli

System HACCP służy zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Polega na identyfikacji występujących zagrożeń żywności oraz określeniu metod ich uniknięcia.
W praktyce jego stosowanie polega na wystawianiu Karty kontroli przyjęcia i oceny towaru jako załącznika do faktury zakupu. Karta ta wymagana jest w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności.

Program Small Business automatycznie generuje w/w kartę na podstawie wprowadzonej faktury zakupu. Służy do tego klawisz: Ctrl-H Dod. druk dostępny w części towarowej faktury.


W pojawiającym się oknie wybieramy: F2 Karta kontroli przyjęcia i oceny towaru (HACCP). Pojawia się tabela składająca się z trzech kolumn:
 

  1. Liczba porządkowa,
  2. Nazwa towaru/usługi - zawierająca listę wszystkich towarów z faktury,
  3. Uwagi - miejsce do wpisania stosownego komentarza dla danej pozycji. Domyślnie program wstawia w tym miejscu opis: Brak zastrzeżeń. Dla łatwiejszego wypełniania, uwagi wpisane ręcznie są przez program zapamiętywane i podpowiadane w następnej pozycji.

Po wypełnieniu karty pozostaje tylko jej wydrukowanie (klawisz F3 Druk).

Wszystkie towary, które w karcie kontroli otrzymały jakieś uwagi gromadzone są w specjalnej tabeli znajdującej się w dziale:
Raporty -> Techniczne -> HACCP - rejestr zapisów.

Za pomocą klawisza: F4 Przygotuj można wyselekcjonować do wydruku towary znajdujące się na fakturach powstałych w podanym okresie.