Zgłaszanie błędów i sugestii

Jak zgłosić sugestię lub błąd przez stronę www?

Poniżej opisujemy, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z systemu zgłoszeń i kontroli błędów >>

Dostęp do systemu odbywa się poprzez nasze forum internetowe, tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Po zalogowaniu na forum, należy kliknąć zakładkę Błędy.

Po kliknięciu zostaniemy automatycznie przeniesieni do listy zgłoszeń. Aby dodać nowe zgłoszenie, klikamy Dodaj, tak jak na poniższym rysunku:

Należy wypełnić formularz zgłoszenia, szczegółowo opisując problem i okoliczności jego wywołania. Można skorzystać z rozszerzonej wersji formularza, po kliknięciu na Zgłoszenie zaawansowane.

Temat będzie służył do identyfikacji zagadnienia, zaś opis powinien zawierać szczegółowe informacje na temat problemu, czy też sugestii. Warto również podać dodatkowe informacje, takie jak system operacyjny, urządzenia peryferyjne (jeśli problem dotyczy ich użytkowania), wersja programu. Obowiązuje zasada: im więcej informacji, tym lepiej.  Jeśli wszystko już jest wpisane, wybieramy opcję wyśli zgłoszenie.

Strona powinna wyświetlić komunikat o prawidowo wykonanej operacji, a następnie przejść do wyświetlania listy zgłoszeń. Nasze zagadnienie również powinno tu być widoczne.

Zgodnie z legendą u dołu strony, nowe zagadnienia są oznaczone kolorem czerwonym. Administrator może uznać takie zgłoszenie za zasadne i zmienić jego status na uznany, lub  odrzucić, zmieniając status na zamknięty.  Zamknięty projekt może zostać ponownie zwrócony do ponownego rozpatrzenia.

Po klinięciu na numerze zagadnienia, zostaniemy przeniesieni do szczegółowej karty tego zagadnienia. Mamy tam pełne informacje, wraz z możliwością dodawania komentarzy. Zainteresowane osoby mogą rozpocząć monitorowanie zagadnienia, dzięki czemu będą mogły uzyskać informacje na temat postępów prac.

W momencie, gdy zadanie zostaje przydzielone konkretnemu programiście, status zgłoszenia zmienia się na przypisany. Nie musi to oznaczać, że programista już pracuje nad rozwiązaniem, ale niewątpliwie zajmie się nim w najbliższym czasie. W momencie, gdy zadanie zostanie rozwiązane, jego kolor zmieni się na zielony.

Lista wszystkich zagadnień w zakładce Zobacz nie sprzyja szybkiemu odnajdowaniu interesujących nas zagadnień, dlatego warto skorzystać z opcji Mój widok, gdzie można zbaczyć listę zagadnień zgłoszonych lub monitorowanych przez aktualnego użytkownika.

Listę wersji programu, wraz z dostępnymi w nich zmianami, można znaleźć pod zakadką Lista zmian.