Zmiana skali podatkowej w rozliczaniu KPiR

Od dzisiaj - 22 października 2019r. rewizja 10823 - dajemy Państwu do dyspozycji program z możliwością rozliczania podatku dochodowego PIT-5 w Księdze przychodów i rozchodów, na podstawie zmienionych przepisów i nowej skali podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Program należy zaktualizować dopiero po zakończeniu rozliczenia za wrzesień 2019.

Po aktualizacji programu skala podatku dochodowego będzie podmieniona na taką, jaką widać poniżej. Nie należy jej zmieniać na identyczną jaka jest w rozporządzeniu, ponieważ ta w programie musi uwzględniać kwotę wolną.
Jeśli nie będzie widoczna wartość stawki podatku po przecinku, to należy ustawić dokładność ilości do dwóch miejsc po przecinku, poprzez Ctrl+L uruchomione w dowolnej tabeli programu.

 

Po wypełnieniu księgi przychodów i rozchodów za październik 2019, należy wejść w "Deklarację podatku PIT-5"\ "F5 Pokaż podatek", po kolei przejść przez wszystkie zakładki dotyczące poszczególnych miesięcy i na każdym miesiącu wcisnąć "F5 Wypełnij" aby program przeliczył podatek w każdym miesiącu wg skali przejściowej 17,75%.

Jeśli z różnych powodów potrzebujemy znać wartość podatku tylko za miesiąc 10/2019 i kolejne, w stawce 17% to wybieramy klawisz "Uwaga!". Klawisz jest widoczny tylko przy rozliczaniu podatku wg skali (progresywny) i tylko w miesiącach 10-12/2019, przy założeniu, że nie osiągnięto progu podatkowego 32%.
Są tam informacje o:
1. sumie wartości zaliczek jakie były wyliczone, do wpłacenia, do września włącznie,
2. wartości podatku wg stawki przejściowej
3. wartości podatku wg stawki 17%.