Wynagrodzenie pracownika do 26 roku życia

W bieżącej wersji programu można takie rozliczenie zrobić w następujący sposób:
Należy założyć nową grupę płacową dla pracowników do 26 roku życia oraz odrębną dla zleceniobiorców do 26 roku.
Ustawić konfigurację tych grup tak, jak były ustawienia pierwotnych grup, w których dotychczas pracowników rozliczaliśmy.
W nowych grupach kopiujemy pracowników przez klawisz CW (Ctrl+W) a w starych grupach usuwany te osoby.
Naliczamy wynagrodzenie tak, jakby nie było ulgi.
Wchodzimy w konfigurację grupy F4 i na zakładce F9 Inne zaznaczamy opcję "Blokuj obliczanie składek i podatku". Zatwierdzamy okno.
Przechodzimy do tabeli listy płac, do pola z podatkiem, wciskany enter na kwocie podatku i ją kasujemy. W ten sposób wartość podatku dodaje się do netto a składki zus pozostają bez zmian.
W przyszłym miesiącu najpierw wyłączamy blokowanie, naliczamy wynagrodzenie, potem włączamy blokowanie i kasujemy podatek.

Docelowo będzie potrzebna aktualizacja programu, ale chwilowo odsunęliśmy ja w czasie.