Cenniki specjalne oraz kupony

Cenniki specjalne to kolejne miejsce w programie przewidziane do tworzenia promocji na sprzedaż towarów. Razem z kuponami tworzą ciekawe narzędzie pozwalające zainteresować i przyciągnąć klientów do sklepu.

Menu: Tabele > Promocje, karty i cenniki > Cenniki specjalne oraz kupony.

Opis tabeli:

 • Stan - stan aktywności promocji,
 • Zmiany cenowe/Od daty - rozpoczęcie terminu promocji,
 • Zmiany cenowe/Do daty - zakończenie terminu promocji,
 • W godzinach/Od godz. - godzina rozpoczęcia promocji,
 • W godzinach/Do godz. - godzina zakończenia promocji,
 • Ostatnia modyfikacja - informacje dotyczące ostatniej modyfikacji promocji,
 • Opis - dodatkowy opis

F3 Nowa Promocja / F6 Edytuj promocję - umożliwia dodanie lub edycję promocji.

F3 Typ – określenie jakiego typu będzie promocja.

 • rabat – rabat procentowy na towar,
 • typ ceny – zmiana ceny na inną cenę towaru zdefiniowaną w magazynie (np. z ceny 1, która jest detaliczną na cenę 2, która jest promocyjną),
 • cena promocyjna – zmiana ceny na wpisaną w promocji wartość ceny,
 • X+Y – jeśli na jednym dokumencie znajdzie się ten sam towar w ilości X+Y to ilość Y tego towaru zostanie sprzedana po specjalnej cenie lub ze specjalnym rabatem,
 • wielosztuki – jeśli na jednym dokumencie znajdzie się towar w zdefiniowanej ilości to ta ilość towaru zostanie sprzedana po specjalnej cenie lub ze specjalnym rabatem.

F4 Opis promocji – dodatkowy opis promocji.

Ważny od/do – termin ważności promocji.

Obowiązuje w – dni tygodnia w których obowiązuje promocja – działa tylko po zaznaczeniu opcji 'Promocja obowiązuje tylko w wyszczególnione dni tygodnia'.

W godz. - godziny obowiązywania promocji.

Promocja ważna wyłącznie dla wskazanych kuponów – po włączeniu tej opcji promocja będzie uwzględniana tylko po użyciu zdefiniowanego wcześniej kuponu. (Opis mechanizmu kuponów znajduje się poniżej).

Promocja obowiązuje tylko w wyszczególnione dni tygodnia – po zaznaczeniu opcji promocja będzie działała tylko w poszczególne, zaznaczone dni tygodnia.

Promocja działa tylko na wybranych towarach – po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać towary, które będą w promocji – za pomocą przycisku 'F10 Towary'.

Towary promocyjne – filtr na towary promocyjne – tylko w przypadku NIE zaznaczonej opcji 'Promocja działa tylko na wybranych towarach'.

Kupony rabatowe.

Kupony rabatowe to dobry sposób na przyciągnięcie klientów do sklepu. Poprzez podanie klientowi specjalnego unikalnego kodu zachęcamy go do zrobienia zakupów w naszym sklepie.

Kupony rabatowe w systemie bazują na cenniku specjalnym. Najpierw należy zdefiniować promocję w cenniku specjalnym a następnie przypisać do niej kupony. To użycie kuponu podczas operacji sprzedaży będzie aktywowało tą promocję. Należy pamiętać aby zdefiniować promocję jako kuponową czyli zaznaczyć opcję  „Promocja ważna wyłącznie dla wskazanych kuponów”.

Istnieją dwie możliwości wydrukowania kuponu - kupon można wydrukować samemu ale trzeba go dopisać do tabeli kuponów (podczas dodawania lub edycji promocji należy wybrać 'F11 kupony').

Opis tabeli kupony:

 • Numer kuponu - numer kuponu będzie wpisywany lub skanowany przez kasjera podczas transakcji,
 • Ilość możliwych użyć - ilość sztuk towaru objętych promocją. Jeśli wprowadzimy np. ilość 2, to dwie sztuki danego towaru będą na paragonie sprzedane w promocji, a jeśli klient kupuje trzy sztuki tego towaru to trzecia sztuka będzie w cenie magazynowej a nie promocyjnej,
 • Użyto - Ilość wykorzystanych sztuk towaru w promocji,
 • Ilość możliwych transakcji - Ilość transakcji czyli dokumentów sprzedaży, na których można użyć kuponu. Użycie spowoduje zastosowanie promocji do wszystkich towarów na paragonie, bez względu na ich ilość, o ile są przyporządkowane do tej promocji. Należy ustawiać albo „Ilość możliwych użyć” albo „Ilość możliwych transakcji”,
 • Użyto - transakcje - ilość transakcji na których użyto kupon.

Kupon rabatowy może zostać automatycznie dodany do tabeli kuponów i dodatkowo wydrukowany przez system na drukarce fiskalnej. Jeśli spełnione zostaną pewne warunki, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego zostanie wydrukowany kupon rabatowy.

Konfiguracja automatycznego generowania kuponów rabatowych.

Kupony mogą być drukowane tylko na drukarkach fiskalnych umożliwiających wydruk uniwersalnych formatek niefiskalnych. W opcji Miesiące \ Drukarki \ Drukarka fiskalna  należy taką drukarkę fiskalną wybrać z listy a następnie przejść do zakładki „F9 Kupony” gdzie konfigurujemy kupony.

Zasady wydruku kuponu – po wejściu do opcji należy zaznaczyć „Wydruk kuponu aktywny”, a następnie zdefiniować warunki w których kupon rabatowy zostanie wydrukowany.

 • Można ustalić minimalną wartość transakcji w danej grupie towarowej, po osiągnięciu której kupon zostanie wydrukowany,
 • Można ustalić minimalną ilość sztuk towaru na paragonie w danej grupie towarowej, po osiągnięciu której kupon zostanie wydrukowany,
 • Można ustalić ciąg znaków występujący w nazwie towaru na paragonie, po rozpoznaniu którego program wydrukuje kupon,
 • Można ustalić ciąg znaków występujący w PKWIU na paragonie, po rozpoznaniu którego program wydrukuje kupon,
 • Można ustalić zakres wartości paragonu, po osiągnięciu którego kupon zostanie wydrukowany.

Wygląd kuponu

Za pomocą tej opcji można zdefiniować wygląd kuponu.

Konfiguracja kuponu.

Wygenerowany przez system kupon musi zostać przypisany do promocji. W tym miejscu należy wybrać „F3 po wydruku dopisz kupon do promocji”. Następnie za pomocą „F4 Ustaw” należy wybrać promocję kuponową, do której będą dopisywane kupony. Opcja „F5 Ilość” określa ilość sztuk towaru, dla których zadziała promocja. Opcja „F6 Ilość trans.” określa ilość transakcji, na których zadziała promocja. Opcje 'F5' i 'F6' nie powinny być ustawiane jednocześnie.

Użycie kuponu w opcji Wystaw.

Aby użyć kuponu rabatowego w opcji Wystaw należy użyć skrótu klawiaturowego 'Ctrl+G'. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać lub zeskanować nr kuponu. W tym oknie można użyć kuponu lub go sprawdzić.

Po wpisaniu nr kuponu pojawi się informacja czy dany kupon jest aktualny.

Podczas kończenia transakcji, paragon zostanie ponownie przeliczony pod kątem promocji. Jeśli na paragonie znajdują się pozycje będące w promocji zostanie wyliczona nowa wartość paragonu (zostaną zmienione ceny sprzedaży towarów).

Zostaną pokazane pozycje, których cena uległa zmianie.