Definiowanie towarów z kaucją (opakowania zwrotne)

Definiowanie towarów z kaucją należy zacząć od włączenia specjalnej stawki VAT o nazwie "opak", dzięki której urządzenia fiskalne będą potrafiły odpowiednio potraktować towar będący kaucją. Dzięki zastosowaniu stawki "opak" będzie można "sprzedawać" towar z ilością ujemną co będzie stanowić przyjęcie towaru od klienta.

Aby zdefiniować stawkę opak należy przejść do okna definiowania stawek VAT: Menu: Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Definiowanie -> Stawki VAT i włączyć stawkę VAT Opak.zwrotne


Rys.1 Definiowanie stawek VAT

Po włączeniu stawki "opak" należy w magazynie zdefiniować nowy towar, który będzie miał przyporządkowaną tą stawkę jako stawka zakupu i sprzedaży, np:


Rys.2 Definiowanie opakowania zwrotnego (kaucji).

W związku z tym, że opakowania nie mają zazwyczaj własnego kodu kreskowego, należy przyporządkować nowemu towarowi kod kreskowy "z ręki". Dobrze jest go zdefinować w taki sposób aby był łatwy do zapamiętania, ponieważ będzie on wykorzystywany do przydzielania kaucji do towarów tego wymagających, jak również będziemy go używać podczas przyjmowania kaucji od klientów.

Następnym krokiem jest przyporządkowanie naszej butelki zwrotnej do towaru, który tego wymaga. Wyszukujemy towar w magazynie i ustawiamy na nim kursor po czym wciskamy opcję F12 Dodatk. pola.
Pojawi się okno jak poniżej:


Rys.3 Definiowanie towaru dowiązanego.

Ustawiamy się na linii towar dowiązany i wybieramy klawisz Enter. W kolejnym oknie wpisujemy symbol (kod kreskowy) naszej butelki, którą chcemy powiązać z wyszukanym towarem. Okno "Nr mag" możemy pozostawić puste jeśli opakowanie i towar z kaucją znajdują się w tym samym magazynie. Jeśli nie, należy podać numer magazynu dla butelki zwrotnej (kaucji). Pole mnożnik określa ile towarów bz będzie pobieranych wraz z jedną sztuką towaru z kaucją.
Towar dowiązany możemy również ustalić podczas wprowadzania nowego towaru w fakturze zakupu lub w magazynie w opcji przeglądanie. Po wybraniu towaru pojwi się okno jak poniżej:


Rys.4 Okno "Dane pozycji"

Po wpisaniu wszystkich danych towaru można wybrać klawisz Ctrl-F8 Dodatkowe po czym pojawi się okno jak na rysunku nr 3.