Przecena - szybka przecena wielu towarów

Opis

Dzięki tej wtyczce, można w prosty sposób, przecenić dowolną liczbę towarów w dowolnych magazynach. Wybrane do przecenienia towary oraz ich nową cenę zamieszcza się w pliku, który następnie zostaje wczytany do programu. Na podstawie tych informacji program automatycznie dokonuje zmiany cen.

Działanie

Plik z listą towarów należy przygotować jako zwykły plik tekstowy (*.txt), zachowując poniższy format danych:

[numer magazynu] tabulator [symbol towaru] tabulator [nowa cena brutto]

Przykład:

2     00009      12,62

W wyniku wczytania takiego pliku cena brutto towaru o symblu 00009 w magazynie 2 zostanie zmieniona na 12,62 zł.

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 

 

W menu: Miesiące -> Funkcje serwisowe  pojawia się nowa opcja: Przecena w magazynach.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno umożliwiające wskazanie dysku i katalogu, w którym znajduje się plik z towarami do przecenienia.

 

 

Po wczytaniu takiego pliku pojawia się komunikat z informacją o ilościach towarów rozpoznanych w określony sposób.

 

 

pobierz plik: przecena.exe