Kolory - umożliwia zmianę kolorystyki programu

Opis

Wtyczka pozwala na dowolną modyfikację kolorów wykorzystywanych w programie Small Business. Pozwala użytkownikowi dopasować jego wygląd do indywidualnych upodobań.

Uwaga! Wtyczka współpracuje z programami od wersji 4.6.1016 wzwyż.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Okno modyfikacji kolorów można wywołać z każdego miejsca w programie przy pomocy klawiszy: Shift-F11.

Zmiana kolorystyki odbywa się poprzez regulowanie składowych kolorów (RGB) użytych w programie. Przy pomocy klawiszy funkcyjnych lub myszki można zmieniać natężenie składnika czerwonego, zielonego lub niebieskiego dla każdego koloru wymienionego na liście Kolor.
Przy pomocy klawiszy F8 i F9 można zmienić jasność/natężenie każdego koloru. Do przywrócenia początkowych ustawień kolorów służy klawisz F10 Domyślne.

Użycie klawisz F11 LCD dobiera takie kolory ekranu, aby były najlepiej widoczne przy pracy z monitorem ciekłokrystalicznym (LCD).

 

 

Uwaga! Zmiana kolorów nie jest widoczna, gdy program pracuje w trybie tekstowym (konsola). Aby przełączć się w tryb graficzny należy w oknie: Wyświetlanie (Alt + W) wybrać opcje: Dodatkowe ustawienia dla Windows, a następnie: w skalowalnym oknie na pulpicie(...).

pobierz plik: kolory.exe