BAT - wysyłanie danych o sprzedaży

Opis

Wtyczka przydatna dla sklepów/hurtowni zobowiązanych do wysyłania danych o sprzedaży (np. papierosów) do producenta. Dzięki niej program generuje pliki w formacie akceptowanym przez system analizujący sprzedaż poszczególnych towarów.

Uwaga! Współpracuje z programami od wersji 4.7.1020 (październik 2004) wzwyż.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Wciskając kombinację klawiszy Ctrl + G w rejestrze faktur krajowych (Tabele -> Sprzedaż -> Faktury krajowe VAT) pojawia się poniższe okno.

 


W oknie "Dane dodatkowe" podajemy następujące informacje:

  • miesiąc, którego dotyczy generowany raport,
  • analizowaną grupę towarową,
  • skróconą nazwę placówki wysyłającej raport,
  • nazwę oddziału hurtowni, do ktorej kierowany jest raport.


W wyniku działania wtyczki powstają na dysku dwa pliki tekstowe:

rrrrmm_SP_nnnn.txt  (gdzie rrrr oznacza rok, mm - miesiąc, nnnn - nazwę placówki).

Zawiera on zestawienie sprzedaży poszczególnych towarów (wg grup towarowych) i łączną sprzedaż w rozbiciu na kontrahentów oraz jego dane adresowe.

oraz plik:

rrrrmm_TW_nnnn.txt  (gdzie rrrr oznacza rok, mm - miesiąc, nnnn - nazwę placówki)

Zawiera on zestawienie sprzedaży poszczególnych towarów (wg grup towarowych).

 

pobierz plik: bat.exe