Wyliczanie cen sprzedaży na podstawie receptury

Program w momencie pobierania towaru do dokumentu sprzedaży (dokumentu rozchodowego) umożliwia wyliczenie ceny sprzedaży na podstawie receptury. Tak wyliczona cena sprzedaży jest sumą cen sprzedaży składników wchodzących w skład receptury. Ponieważ receptury mogą być zagnieżdżone, cena sprzedaży wyliczana jest na podstawie końcowych składników.

Uwaga. Wyliczanie ceny sprzedaży na podstawie receptury nie działa na stanowisku POS.

Konfiguracja

W rejestrze receptur (Tabele->RW, PW, Produkcja->Definiowanie receptur) pod klawiszem F7 są dostępne opcje konfiguracyjne.

Podczas tworzenia nowej receptury automatyczne ustawienie znacznika 'wyliczanie ceny sp. na podst. receptury' w polu 'Opcje' na towarze w magazynie – zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie w magazynie na towarze dla którego tworzona jest receptura znacznika informującego program, że ma wyliczyć cenę sprzedaży z receptury. Okno poniżej.

Okno z opcjami towaru można wywołać także bezpośrednio w magazynie naciskając Enter w kolumnie 'Opcje'.
Wylicz cenę sprzedaży receptury wg Ceny – ta opcja służy do określenia numeru ceny sprzedaży na podstawie której będzie przeprowadzane sumowanie cen sprzedaży składników.

Sprzedaż z użyciem wyliczania ceny sprzedaży na podstawie receptury

Jeśli do dokumentu sprzedaży pobierany towar ma ustawiony znacznik 'wyliczanie ceny sp. na podst. Receptury' program wylicza cenę sprzedaży z receptury. W zależności czy dokument jest netto czy brutto taki typ ceny zostanie użyty. Przed poraniem towaru pojawi się okno z zawartością receptury. Można zablokować pojawianie się tego zaznaczając opcję 'F10 Nie pokazuj więcej tego okna'. To ustawienie działa w bieżącej sesji programu.

Następnie pojawi się standardowe okno pobierania towaru z dodatkową ceną sprzedaży o nazwie 'Z recepty' na liście cen sprzedaży.

Istnieje oczywiście możliwość wybrania innej ceny sprzedaży poprzez zmianę ceny sprzedaży w liście cena naciskając klawisz 'C'.