Programowa sprawdzarka cen

W związku z obowiązkiem instalowania w placówkach handlowych urządzeń do kontroli cen towarów, proponujemy alternatywne rozwiązanie pozwalające uniknąć zakupu dodatkowych urządzeń.


Do uruchomienia programowej sprawdzarki cen wystarczy komputer pracujący w sieci lokalnej oraz skaner kodów kreskowych (klawiaturowy lub podłączony do COM).
Informacje o towarze pochodzące z kartoteki towarowej programu Small Business wyświetlane są na ekranie komputera, na którym jest zainstalowany program: pricechk.exe.

Opis instalacji oraz niezbędne pliki zamieszczone są poniżej.


Uruchomienie sprawdzarki:

  • podłączyć skaner kodów kreskowych do komputera,
  • umieścić plik programu (pricechk.exe w systemie DOS lub pricewin.exe w systemie Windows) oraz plik startsb4.bat w dowolnym katalogu,
  • w programie Small Business w menu: Miesiace/Inne urzadzenia/Sprawdzarkacen. W oknie: Ustal parametry sprawdzarki ustawić: Typ: Innova, Port: ---
  • uruchomić program sprawdzarki. (W pliku startsb4.bat znajduje się przykład uruchomienia sprawdzarki w systemie DOS)

Pliki do pobrania:

program (DOS, Win 98/Millenium): pricechk.exe (48 kB) 
program (Windows): pricewin.exe (68 kB) 
plik wsadowy: startsb4.bat 
opis opcji programu: sprawdzarkaczytaj.txt