Przekazanie praw

W jaki sposób przekazać prawa do użytkowania programu innemu podmiotowi?


Zgodnie z licencją prawa do użytkowania programu Small Business mogą być przekazane na rzecz innego podmiotu. Aby tego dokonać, należy zwrócić się pisemnie z prośbą o przekazanie praw. W tym celu należy pobrać i wypełnić poniższy dokument, a po wypełnieniu, podpisaniu i opatrzeniu pieczęcią firmy odesłać do nas pocztą, na adres:

SYMPLEX
ul. Śląska 45
57-300 Kłodzko.

Rozpatrujemy tylko pisma wysłane w oryginale ( pocztą firma kurierską itd ) - prosimy nie wysyłac do nas zeskanowanych pism mailem !!

Przekazanie praw płatne 100 zł netto; po przekazaniu wymagana jest aktualizacja programu, jej koszt w zależności od wersji, jest podany w cenniku.

UWAGA !! Konieczne jest CZYTELNE podpisanie pisma przez osobę (osoby) przekazującą prawa oraz opatrzenie pisma pieczęcia firmową. Prosimy również o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celach weryfikacji.

UWAGA 2 !! W przypadku spółek cywilnych i jawnych konieczne są podpisy WSZYSTKICH wspólników; w przeciwnym razie prośba nie będzie rozpatrzona.

 

Pobierz dokument
[DOC]