DSP70

urządzenia DSP70 obsługiwane w naszych programach:

Wagi kalkulacyjne:

  • DSP70 protokół DSA